Nasz Zespół

Prezes zarządu

Ryszard Oleńczuk

Z-ca Prezesa zarządu

Zdzisław Dyszko

Członek zarządu

Cezary Krawczyk